Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.

W stronę doskonałości!
Skuteczny i autentyczny
angielski dla uczniów 11-14 lat

Edward’s League to metoda pozwalająca na mistrzowski rozwój wszystkich kompetencji językowych, w tym płynności i poprawności komunikacyjnej.

Jaki jest Edward?

Metoda Edward’s League bazuje na połączeniu tradycyjnej nauki z nowoczesnym podejściem do edukacji, zgodnym z założeniami neurodydaktyki.

Nasze książki przygotowują do egzaminów Cambridge poprzez ćwiczenia kształtujące wszystkie umiejętności egzaminacyjne. Mimo to nie skupiamy się tylko na gramatyce czy umiejętnościach testowych. Cały czas przyświeca nam jasno sprecyzowany cel: komunikacja! Ważne, by uczeń bez oporów, ale i z zachowaniem zasad poprawności porozumiewał się w języku obcym, stąd obecność na kursie elementów autentycznego języka i materiały przygotowane przez native speakerów.

Jednocześnie na każdym etapie nauki kursanci mają możliwość zweryfikowania postępów, zaobserwowania swoich mocnych i słabych stron oraz przemyślenia planu dalszej pracy. Wpływa to budująco na ich motywację i wspomaga proces przejmowania odpowiedzialności za naukę.

Pełny rozwój wszystkich kompetencji językowych

Na kursie Edward’s League dbamy o to, by każda z umiejętności: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu czy też sprawna komunikacja, była tak samo ważna.

Autentyczna i poprawna komunikacja

Kursanci pracują na materiałach przygotowanych przez native speakerów. Kształtuje to nawyk płynności i poprawności językowej, do czego przywiązujemy ogromną wagę.

Przygotowanie do egzaminów międzynarodowych

Kursanci Edward’s League są gruntownie przygotowani do egzaminów Cambridge, które są obiektywnym potwierdzeniem osiągniętego przez nich poziomu znajomości języka angielskiego.

Kolejna metoda ambitnej ścieżki edukacyjnej

Edward's League to ostatnia z metod składających się na ambitną ścieżkę edukacyjną. Metoda ta pozwala na osiągnięcie poziomu maturalnego w ostatnich latach szkoły podstawowej.

Za co kursanci cenią Edward’s League?

Edward’s League to metoda stworzona z myślą o młodszych nastolatkach, łączy w sobie dążenie do rozwoju umiejętności językowych i wsparcie w realizacji celów. Nauczanie języka jest połączeniem tradycyjnych, bogatych materiałów i nowoczesnych koncepcji metodycznych. Pozwalają one uczniom na rozwijanie kompetencji, budowanie motywacji i uzyskanie samodzielności w uczeniu się. Kursanci osiągają profesjonalny poziom znajomości języka, pozwalający im na przystąpienie do egzaminów międzynarodowych i uzyskanie certyfikatów.

Wszechstronny rozwój językowy

Stopniowo budujemy kompetencje we wszystkich obszarach: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu oraz komunikowanie się.

Tradycyjna nauka, nowe koncepty

Metoda wykorzystuje ambitne materiały oraz umożliwia kontakt z naturalnym językiem native speakerów w środowisku sprzyjającym uczeniu się.

Motywacja wewnętrzna

Stawianie mierzalnych celów oraz regularna informacja zwrotna wpływa na wysoką motywację do dalszej nauki.

Homework Site

Dzięki naszej aplikacji edukacyjnej kursanci utrwalają i poszerzają poznany na lekcjach materiał w ciekawy, nienużący sposób.

Ambitnie, ale na luzie

Kierujemy się powiedzeniem – kropla drąży skałę. Nie wierzymy w niesystematyczne zrywy, podczas których zakuwa się ogrom materiału tak, aby potem szybko zapomnieć przyswojone informacje. Jest to obciążające i demotywujące. Nasi uczniowie, dzięki starannie zaplanowanym doświadczeniom językowym, są w stanie bez nadmiernego wysiłku opanować naprawdę obszerny i trudny materiał, często nieosiągalny dla ich rówieśników. Jest to możliwe, ponieważ szczegółowo planujemy każdą lekcję oraz bazujemy na systemowych i regularnych powtórzeniach materiału.

Autentyczny angielski

Cały czas przyświeca nam jasno sprecyzowany cel – komunikacja! Ważne, aby uczeń mówił bez oporów, porozumiewał się w języku obcym nie tylko skutecznie, ale również z zachowaniem zasad poprawnościowych. Dodatkowo wprowadzamy elementy tzw. prawdziwego angielskiego, czyli autentycznego języka, języka native speakerów, spersonalizowanego i w życiowym kontekście. Nie upraszczamy tych wypowiedzi i nie modelujemy ich sztucznie. Dzięki temu nasi absolwenci z łatwością rozumieją i posługują się angielskim w codziennych sytuacjach, podczas podróży czy kontaktu z rówieśnikami z innych krajów.

Umiejętności testowe

Nasze książki przygotowują do międzynarodowych egzaminów Cambridge, zawierają materiał wymagany do A2 Key oraz B1 Preliminary, a także ćwiczą wszystkie umiejętności egzaminacyjne. Na każdym etapie nauki uczeń będzie miał możliwość zweryfikowania postępów, zaobserwowania swoich mocnych i słabych stron, przemyślenia planu dalszej nauki. Nabyte umiejętności znacznie przekroczą materiał obowiązujący w podstawie programowej szkoły podstawowej.

Dlaczego Edward’s League?

Edward’s League to licencjonowana metoda nauczania angielskiego dla młodszych nastolatków w wieku 11-14 lat. Głównym celem jest spójne i harmonijne rozwijanie wszystkich kompetencji językowych – czytania, pisania, rozumienia ze słuchu, a także sprawnego komunikowania się. Dzięki połączeniu ambitnych treści z satysfakcją z ich zgłębiania dbamy o wzmacnianie świadomości językowej.

Zajęcia bazują na ciekawych materiałach, wprowadzają naturalny język native speakerów. Jednocześnie – przy wsparciu zaangażowanego lektora, dbaniu o relacje, współpracę i bezpieczną informację zwrotną – przygotowują uczniów do egzaminów międzynarodowych.

Aplikacja Homework Site

Kursanci Edward’s League otrzymują dostęp do aplikacji edukacyjnej Homework Site. Dzięki niej uczniowie utrwalają i poszerzają wiedzę zdobytą na zajęciach. Odrabianie zadań domowych w aplikacji jest równie ważne, co uczestnictwo w zajęciach.

Połączenie obu aktywności zapewnia sukces edukacyjny.

Edward’s League blisko Ciebie!

Zobacz, gdzie znajduje się najbliższe Akredytowane Centrum Metody Edward’s League i zapytaj o ofertę kursów.

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie? Sprawdź, czy znajdziesz odpowiedź w sekcji poniżej. Jeśli nie, zapraszamy do kontaktu

Q1

Ile trwają i jak często odbywają się zajęcia Edward’s League?

Kurs Edward’s League to zajęcia odbywające się dwa razy w tygodniu po 60 minut każde. W przypadku prywatnych szkół podstawowych istnieje możliwość indywidualnego rozplanowania materiału, na przykład na 5 jednostek lekcyjnych tygodniowo (po 45 minut) .

Q2

Czy do kursu Edward’s League może dołączyć dziecko, które wcześniej nie ukończyło nauki metodą Savvy Ed?

Ze względu na ilość wiedzy językowej i tempo, w jakim przerabiany jest materiał na zajęciach, zalecamy, aby na kurs Edward’s League przechodzili kursanci, którzy uczęszczali wcześniej na zajęcia Savvy Ed i uzyskali wszystkie wymagane zaliczenia. W indywidualnych przypadkach możliwe jest zakwalifikowanie do kursu dzieci, które uczyły się angielskiego inną ambitną metodą. Jednak niezbędna jest wtedy weryfikacja wiedzy kursanta za pomocą testu poziomującego, której dokonują metodycy w Akredytowanych Centrach Metody Edward’s League.

Q3

Czy do kursu Edward’s League jest dodatkowa aplikacja?

Każdy z kursantów Edward’s League otrzymuje dostęp do aplikacji edukacyjnej Homework Site. Jest to miejsce, w którym uczniowie przygotowują się do zajęć oraz odrabiają zadania domowe online, utrwalając i powtarzając przerabiany materiał. Dzięki temu osiągają świetne efekty.

Q4

W jaki sposób sprawdzana jest wiedza kursanta?

Na każdym poziomie metody Edward’s League lektorzy organizują w ciągu całego roku szereg zaliczeń w formie ustnej, mają one na celu sprawdzenie i uporządkowanie wiedzy zdobytej przez kursantów. Ponadto w trakcie trwania kursu przeprowadzane są testy pisemne, w formie pop quizów (szybkich kartkówek z słówek) czy tzw. mock exams (egzaminów próbnych). System ten jest przejrzysty, a wymagania są znane kursantom i nie są dla nich zaskoczeniem. Uczniowie wiedzą, co i w jaki sposób będzie sprawdzane, i mogą się do tych zaliczeń przygotować dzięki systematycznej pracy w domu i na zajęciach.

Q5

Czy Edward’s League przygotowuje do egzaminów Cambridge?

Tak. Kurs Edward’s League przygotowuje dzieci do egzaminów Cambridge: A2 Key oraz B1 Preliminary. W każdym roku nauki odbywa się egzamin próbny, tzw. mock exam, który sprawdza poziom wiedzy kursantów i pomaga lektorom czy metodykom skierować uczniów na właściwy egzamin.

Q6

Czy przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe?

Nie ma obowiązku przystępowania do egzaminów Cambridge. Możliwości podchodzenia do egzaminów zależą od kultury egzaminacyjnej danego Akredytowanego Centrum Metody Edward’s League, w którym uczniowie uczęszczają na zajęcia, jednak gorąco zachęcamy do skorzystania z takiej sposobności. Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego poziom znajomości języka jest doświadczeniem budującym pewność siebie i pozytywnie wpływającym na motywację do nauki.

Q7

Czy oprócz uczestnictwa w zajęciach uczeń musi też pracować w domu?

Zadania domowe stanowią nieodzowną część kursu, traktujemy je jako dodatkowe lekcje, które uczeń może wykonać sam, dzięki czemu zwiększa się czas obcowania z językiem obcym. Zadawane są na bieżąco przez lektora prowadzącego zajęcia zarówno w zeszycie ćwiczeń Home Book, jak i w aplikacji Homework Site, i mają na celu powtórzenie i utrwalenie wiedzy zdobytej na zajęciach. Pozwalają na przygotowanie się do zaliczeń, a ich regularne odrabianie umożliwia płynne przejście na wyższy poziom kursu.