Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie? Sprawdź, czy znajdziesz odpowiedź w sekcji poniżej. Jeśli nie, zapraszamy do kontaktu

Q1
Czy kurs Edward’s League przygotowuje uczniów do egzaminu ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty, w obecnym kształcie, sprawdza znajomość języka na poziomie A2 (uwaga – to może się zmienić, trzeba sprawdzać co roku i ewentualnie uaktualnić!!!). Metoda Edward’s League doprowadza kursantów na poziom B1/B1+, zahacza więc już nawet o poziom maturalny. Na kursach kompleksowo rozwijane są wszystkie sprawności językowe. Duży nacisk kładzie się na pisanie, umiejętność rozumienia ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem czy gramatykę, czyli te same umiejętności, które testowane są również na egzaminie ósmoklasisty.

Q2
Na co kładzie się nacisk – mówienie czy gramatyka?

Na kursie Edward’s League dbamy o spójny i harmonijny rozkwit wszystkich kompetencji językowych. Żadna umiejętność – czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu czy też mówienie nie może zostać pominięta.
Uczniowie mają okazję zarówno do naturalnej nauki języka, jak i do przyswajania konceptów gramatycznych, krok po kroku, strukturalnie, w ściśle kontrolowanych ćwiczeniach (dryle).
Naszym celem jest wszechstronny rozwój umiejętności kursantów, tak by mogli używać języka angielskiego zarówno swobodnie, jak i poprawnie.

Q3
Czy grupa nie jest za duża?

Grupy Edward’s League, podobnie jak grupy w pozostałych metodach Edu Bears, liczą maksymalnie do 10 osób. Taka liczebność pozwala zarówno na indywidualne podejście do kursantów ze strony lektora jak i na swobodne przeprowadzanie zadań komunikacyjnych w parach i grupach.

Q4
Skąd będę wiedzieć, jak radzi sobie moje dziecko?

W metodzie Edward’s League rodzice nadal otrzymują regularne informacje o tym co działo się na zajęciach oraz co jest zadane – w formie mailowej, wpisu w dzienniku elektronicznym lub poprzez platformę Edu Bears. Poza tym, po kilku tygodniach nauki organizowane jest zebranie informacyjne.
Informacje o bieżących postępach są przesyłane do rodziców przez lektora za pośrednictwem platformy Bears’ Station. Oprócz tego, dwa razy do roku lektorzy generują raport z informacją o uzyskanych zaliczeniach, który następnie przesyłany jest do rodziców.

Q5
Czy na kursie są oceny lub egzaminy?

System ewaluacji postępów w metodach Edu Bears ma za zadanie motywowanie kursantów, a nie wytykanie im błędów. Chcemy też uniknąć niepotrzebnych porównań i rankingów między uczniami, dlatego rezygnujemy ze “szkolnych” ocen na rzecz systemu zaliczeń (ocena: PASS) określonych partii materiału. Kursanci przechodzą na wyższy poziom kursu po uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń – nie organizujemy osobnych egzaminów końcowych.

Q6
Czy aplikacja jest obowiązkowa?

Aplikacja edukacyjna Homework Site jest integralnym, obowiązkowym składnikiem kursu. Kursanci odrabiają na niej prace domowe, a regularna aktywność na platformie jest przedmiotem zaliczenia. Poza tym, uczniowie sprawdzają tam poprawność wykonania zadań w ćwiczeniach, co dodatkowo pozytywnie wpływa na ich samodzielność i doskonali umiejętność uczenia się.